TOUR TRUNG QUỐC

15,500,000 VND

6 ngày 5 đêm - Ngày khởi hành: Tháng : 05 - 06 - 07 - 08 - 10
11,900,000 VND

5 ngày 4 đêm - Ngày khởi hành: Tháng 06-07-08-09-10-11-12
15,990,000 VND

6 ngày 5 đêm - Ngày khởi hành: 1491584400