TOUR HÀN QUỐC

14,490,000 VND

5 ngày 4 đêm - Ngày khởi hành: 12, 26/8; 2/9 (Lễ Quốc Khánh) 9/9 (Tết Trung Thu); 23, 30/9; 7, 14, 21, 28/10; 4, 18, 28/11; 2, 9, 16/12, 23/12 (Lễ Noel)
13,990,000 VND

4 ngày 3 đêm - Ngày khởi hành: 03,10,17,24,31/10 07,14,21,28/11
13,990,000 VND

4 ngày 3 đêm - Ngày khởi hành: 05,12,19,26 /12
14,490,000 VND

4 ngày 3 đêm - Ngày khởi hành: 03,10,17,24,31/10 07,14,21,28/11
14,680,000 VND

5 ngày 4 đêm - Ngày khởi hành: 22/5; 15-27/6
20,499,000 VND

5 ngày 4 đêm - Ngày khởi hành: Khởi hành: Thứ 4 & Thứ 5 hàng tuần.
13,490,000 VND

4 ngày 3 đêm - Ngày khởi hành: Vui lòng liên hệ
13,990,000 VND

5 ngày 4 đêm - Ngày khởi hành: 01/07/2018
Liên hệ

5 ngày 4 đêm - Ngày khởi hành: 17/10/2018
19,990,000 VND

5 ngày 4 đêm - Ngày khởi hành: 1478624400
20,490,000 VND

5 ngày 4 đêm - Ngày khởi hành: 1430758800
1 2  Trang sau