TOUR DUBAI

27,990,000 VND

5 ngày 4 đêm - Ngày khởi hành: 15, 29/7; 17/8; 16/9; Lễ 02/09 (31/8-4/9)
22,990,000 VND

6 ngày 5 đêm - Ngày khởi hành: 04/06; 25/06/2019
23,890,000 VND

5 ngày 4 đêm - Ngày khởi hành: 12/08/2018
22,900,000 VND

5 ngày 4 đêm - Ngày khởi hành: 1480525200