TOUR DUBAI

27,888,000 VND

5 ngày 4 đêm - Ngày khởi hành: Khởi hành từ thứ 6 - thứ 3 13/05, 27/05; 10/06, 24/06; 8/07,22/07; 5/08,19/08
22,990,000 VND

6 ngày 5 đêm - Ngày khởi hành: 04/06; 25/06/2019
23,890,000 VND

5 ngày 4 đêm - Ngày khởi hành: 12/08/2018
22,900,000 VND

5 ngày 4 đêm - Ngày khởi hành: 1480525200